AWCN

Mister Aqua BV is lid van de AWCN

De AWCN behartigt als brancheorganisatie de belangen van de aangesloten producenten en distributeurs van water en watercoolers.

De activiteiten van de AWCN zijn samen te vatten in twee begrippen: collectieve belangenbehartiging en individuele ledenservice. Alle activiteiten van de AWCN beogen de kwaliteit om het imago van de bedrijfstak te garanderen en de efficiëntie van de bedrijfsvoering te vergroten. Projecten op het gebied van hygiëne, training & scholing van medewerkers, vergelijkend watercooler onderzoek en het uitvoeren van audits, dragen allen bij aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de leden. Tevens signaleert de AWCN belangrijke ontwikkelingen binnen bestaande en toekomstige wetgeving, zowel op nationaal als op Europees niveau. Issues als tilgewicht, arbeidsomstandigheden, verpakkingenbelasting, voedselveiligheid en de inmiddels verplicht gestelde verwijderingsbijdrage voor watercoolers, worden door de AWCN-werkgroepen en het bestuur geïnventariseerd en uitgevoerd.

Meer informatie over de AWCN vindt u op www.awcn.nl.

AWCN

Wat is AWCN

De AWCN heeft kwaliteit, veiligheid en hygiene hoog in het vaandel staan. Om al deze zaken goed te kunnen waarborgen, heeft de AWCN audit richtlijnen, trainingen en een Code of Practice ontwikkeld. Alle AWCN leden zijn gehouden aan deze Code en de auditrichtlijnen. Het jaarlijks laten uitvoeren van de audits door een derde en het respecteren van de Code of Practie zijn voorwaarden voor lidmaatschap van de AWCN en met een watercooler van een AWCN lid bent u dan ook verzekerd van de beste waarborg voor kwaliteit.

Kwaliteit van onze producten en efficiency in bedrijfsvoering staan voor ons voorop. De AWCN verzorgt trainingen op het gebied van hygiëne en schoolt medewerkers die de watercoolers installeren. Ook doen wij vergelijkend watercooler onderzoek en voeren audits uit. De AWCN signaleert belangrijke ontwikkelingen binnen bestaande en toekomstige wetgeving, op nationaal en Europees niveau. Wij inventariseren belangrijke informatie over tilgewicht, arbeidsomstandigheden, verpakkingenbelasting, voedselveiligheid en de verplicht gestelde verwijderingsbijdrage voor watercoolers.

Drinkwater awcn

Missie AWCN


Wij stellen onze leden in staat om hun klanten de beste service te verlenen en de hoogste kwaliteit te bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid en hygiene. De AWCN is het kenniscentrum op het gebied van wet- en regelgeving en volgt de ontwikkelingen in haar branche op technisch en wetenschappelijk vlak op de voet.

Water drinken: voor een gezonde toekomst
De Associatie Water Coolers Nederland (AWCN) is opgericht in 1995 en is de koepelorganisatie voor de waterkoelerindustrie in Nederland.

Borging kwaliteit
De leden van de AWCN zijn geaccrediteerd. Al onze leden zijn gehouden aan een juiste uitvoering en naleving van de Code of Practice. Bovendien worden onze leden jaarlijks onderworpen aan inspecties, die worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie die daartoe bevoegd is.

Standaarden
De AWCN investeert in het onderhouden van nauwe relaties met landelijke en lokale overheden en organisaties als KIWA, DEFRA, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Consumentenbond en de ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De AWCN is als lid aangesloten bij de European Association Watercoolers Europe (WE). WE behartigt de belangen van West- en Oost-Europese watercoolerbedrijven in relatie tot Europese wet- en regelgeving in West- en Oost-Europa. Binnen dit verband neemt de AWCN een sleutelrol in de activiteiten van WE.

Comments (0)

Laat een reactie achter